Willem Mathijs Cortenraad

Willem Mathijs Cortenraad

Geboren: 19-05-1882 te Meerssen

Ingetreden: 1900 te Pontchâteau in Frankrijk

Eerste geloften: 15-08-1901 te Pontchâteau in Frankrijk

Eeuw. geloften: 15-08-1906 te Schimmert

Priesterwijding: 12-07-1908 te Schimmert

Gewijd door: Mgr. Joseph Guiot bisschop van San Martin, Col

humaniora/vakschool

Montfortaans 1895-1900 te Schimmert

hogere studies

Filosofie 1901-1903 Schimmert

Theologie 1903-1908 Oirschot

Eloquentia 1908-1909 Oirschot

in dienst van de congregatie

1909-1912 Kuper-Island Vancouver

1912-1918 Saanich Vancouver

1918-1932 Ozone Park N.Y. V.S. kapelaan

1932-1946 Ozone Park N.Y. V.S. overste en pastoor

1946-1948 Ozone Park N.Y. V.S. kapelaan en econoom

1948-1949 Litchfield V.S. verbonden aan scholastikaat

1949-1960 Ozone Park N.Y. V.S. aalmoezenier

Overleden 29-01-1960 te Ozone Park N.Y. in V.S.

Begraven 02-02-1960 te Queens N.Y. in V.S.