Zegenen nieuw monument bij ‘SMM-Memorial’ door pater Peter Denneman smm

In 2018 werd in Schimmert een monument geplaatst waar alle montfortanen herdacht worden die in het buitenland begraven zijn, alsook de montfortanen die in Nederland op diverse kleinere kerkhoven begraven werden. Daar op dat moment niet duidelijk was wat er zou gebeuren met het kloosterkerkhof te Oirschot, werden de namen van de aldaar begraven confraters nog niet in het monument opgenomen.

Met het huidige bestuur van Groot Bijstervelt overeengekomen dat voor het kloosterkerkhof Oirschot een eeuwigdurende grafrust gaat gelden. Ruiming van het kerkhof door de montfortanen is daardoor niet meer nodig.

Om alle overleden montfortanen op één plaats te gedenken, zullen de namen van de in Oirschot begraven confraters op een nieuw monument in Schimmert vereeuwigd worden.

Tevens zal een gedeelte van het monument bestemd zijn om de zusters Dochters der Wijsheid, waar ook ter wereld begraven, blijvend te herinneren.

Op een gedeelte van het monument zullen de namen van de herbegraven confraters van Voorschoten vermeld worden.

Het monument bestaat uit 4 menhirs, overeenkomstig de menhirs van het reeds aanwezige grote monument. De menhirs zijn gemaakt van Henegouwse hardsteen, de steensoort waar alle monumenten op het kerkhof te Schimmert van gemaakt zijn. De bovenkanten van de menhirs zijn gebroken, hetgeen een symbool is voor het gebroken leven.

Door de komst van dit nieuwe monument op het kerkhof te Schimmert is er een plek ontstaan waar alle overleden montfortanen, behorende bij de Nederlandse Provincie van de montfortanen, herdacht worden.