symposium

Symposium 'Maria, zijkant van God'

NIJMEGEN - Op vrijdag 17 oktober werd in het Titus Brandsma Memorial het symposium “Maria. Zijkant van God” gehouden.

Een groot aantal mensen had zich aangemeld en daarom was de organisatie genoodzaakt een wachtlijst te hanteren. Het  inzingen onder de bezielende leiding van Ad de Keyzer vormde een prachtige opmaat naar een bijeenkomst, waar de religieuzen in de minderheid waren. Blijkbaar trok het thema ook velen van buiten de religieuze instituten aan. Wiel Logister smm hield een doorwrocht verhaal over de in de loop der eeuwen voortdurend plaatsvindende veranderingen in de plaats en rol van Maria in de kerk. (Voor de volledige tekst van de lezing: lezing-Nijmegen-2014-definitief.docx

Met name werd de betekenis van de onbevlekte ontvangenis toegelicht, die in het dogma van 1854 uitmondde. Tijdens het Tweede Vaticaans concilie werd dit dogma verduidelijkt. De weg die Maria gegaan is, waarbij een totale betrokkenheid op God en de geraaktheid met mensen centraal stonden, werd naar voren gehaald. Vervolgens stond de spreker stil bij Jesaja 7, waarin de jonge vrouw wordt beschreven, die leeft in nederige dienstbaarheid aan een ander. Ook de oorden waar Maria verschenen is en waar neerslachtigheid en pessimisme plaatsmaken voor hoop, passeerden de revue. Wie Maria vereert kan niet instemmen met het recht van de sterkste. Met Maria breekt het messiaanse van het Evangelie door. Na een korte koffiepauze, bracht Sanny Bruijns o.carm. Maria in beeld door middel van zeven tweeluiken. De presentatie van Sanny droeg als titel: "Iedere tijd heeft zijn eigen madonna". Een verhelderende uiteenzetting met voorbeelden van afbeeldingen met Maria in de loop der eeuwen. Te beginnen bij Maria, de Moeder van Gods via de tederheid, Zij die de weg wijst, van het Teken, als Zetel der Wijsheid, de Moeder van Smarten en tenslotte Maria als pelgrim. Al deze beelden konden gekoppeld worden aan hun speciale betekenis voor onderscheiden  religieuze instituten. Na de lunchpauze werd er in vijf workshops verder op diverse aspecten ingegaan. Mariavormig leven, het rozenkransgebed als vorm van contemplatie, Maria in het Protestantisme, Maria in de Syrisch-orthodoxe traditie en Maria, haar beeld op muziek gezet. De dag werd afgesloten met een Maria viering in de aanpalende Jozefkerk. Alle deelnemers kunnen op een zeer geslaagde bijeenkomst terugkijken.

door Rogier Moulen Jansen KNR