Geraakt door de nederigheid van God

Nieuw boek van Wiel Logister

Spiritualiteit in de lijn van Louis-Marie Grignion de Montfort Wiel Logister smm

Dit boek reikt enkele bouwstenen aan die in onze verwarde en verwarrende tijd kunnen bijdragen tot de moed om te zijn. De titel geeft aan dat het daarbij niet gaat om iets dat gemakkelijk voor het oprapen ligt. Dat de moed om te zijn met God van doen heeft, ligt niet direct voor de hand in een godloze tijd. En zeker niet, als het daarbij gaat om een nederige God.

Wiel Logister, geboren in 1938 in Nieuwenhagen, is in 1959 toegetreden  tot de Montfortanen. Van 1976-2003 werkte hij aan de Theologische Faculteit in Tilburg.  Hij was provinciaal overste van 2002-2011.

Het boek is online hier te bestellen