Nr 1 - april 2021

Het missie-gehalte van dit nummer is hoog! Zo leest u over Montfort als missionaris in eigen land en door wie zijn volgelingen wereldwijde missionarissen zijn geworden en dat Corona onderstreept dat missie en solidariteit hand in hand gaan.

Onze jongste confraters informeren u over hun real-life- en virtueel pastoraat. De jubilarissen geven een inkijk in hun leven.

Daarnaast natuurlijk nieuws uit de wereldwijde congregatie, Wijzertjes en de overleden confraters.