Nr 1 - april 2024

In deze Wijzer leest u over Montfort als hervormer;  het bezoek van Jan Lathouwers en Peter Denneman aan Brazilië; retraite; verhuizing en installatie nieuwe huisoversten.

Jubilarissen Jan Bos, Peter Hoogland, Pee de Waard, Piet Derckx, Wiel Logister, Math Vroemen en Jan Lathouwers vertellen over hun ervaringen als montfortaan.

Daarnaast natuurlijk weer Nieuws uit de Wereldwijde Congregatie; Wijzertjes en onze overledenen.